UAB „ProDentum” baigia įgyvendinti projektą „UAB „ProDentum” paslaugų procesų optimizavimas“ (projekto kodas Nr. NR. 03.3.1-LVPA-K-806-01-0117)

UAB „ProDentum” baigia įgyvendinti projektą „UAB „ProDentum” paslaugų procesų optimizavimas“ (projekto kodas Nr. NR. 03.3.1-LVPA-K-806-01-0117)

Projekto tikslas – optimizuoti UAB “ProDentum” odontologijos paslaugų teikimo procesus.

Projekto santrauka:
UAB „ProDentum“ yra inovatyvi odontologijos klinika, kuri siekia optimizuoti savo verslo procesus. Klinika yra įdiegusi sudėtingas medicinos technologijas, teikia specializuotas ir sudėtingas burnos chirurgijos, dantų protezavimo, implantavimo paslaugas. Augantys pacientų srautai, didėjantys reikalavimai medicinos duomenų ir dokumentų valdymui, diegiamos vis sudėtingesnės technologijos reikalauja naujų vadybos sprendimų. Todėl klinikos vadovybė priėmė sprendimą diegti elektroninio verslo sprendimą, kuris leis integruoti bei automatizuoti pacientų srautų valdymo, planavimo, medicininių vaizdų valdymo ir duomenų skaitmeninimo, tiekėjų, duomenų ir dokumentų valdymo bei apskaitos procesus. Pagrindinis siekiamas rezultatas, įdiegus elektroninio verslo valdymo sprendimą, yra įmonės darbo našumo didėjimas – su esama infrastruktūra ir darbuotojais padidinti priimamų pacientų srautą, suteikiamų paslaugų kiekį ir kokybę, bei atitinkamai padidinti įmonės apyvartą ir pelningumą.

Projekto trukmė – projektas pradėtas įgyvendinti 2016 m. balandžio 11 d., baigtas 2017 m. kovo 31 d.

Projektas finansuotas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis (ES struktūrinės paramos lėšomis). Projektui skirta 14.884,82 EUR ES struktūrinės paramos lėšų, UAB „ProDentum“ klinika prisidėjo prie projekto įgyvendinimo 9923,22 EUR. Bendras įgyvendinto projekto tinkamų išlaidų biudžetas buvo 24.808,04 EUR.

Projekto rezultatai ir laukiama nauda:
– projekto metu įdiegti 3 modernūs elektroninio verslo sprendimai, skirti odontologinių vaizdų valdymui, medicininių duomenų ir dokumentų skaitmeninimui, duomenų ir informacijos keitimuisi su pacientais ir partneriais (kitomis gydymo įstaigomis, ligonių kasomis), komunikacijai su klinikos filialais
– įsigyta moderni kompiuterinė technika, skirta įdiegti ir palaikyti minėtus elektroninio verslo sprendimus (programinę įrangą).
Laukiama projekto nauda – tai visų pirma padidėjęs paslaugų prieinamumas ir kokybė pacientams, bei klinikos darbo našumo padidėjimas.

 

Daugiau informacijos:
UAB „ProDentum“ klinikos administratorė
Rūta Dagilytė
El. paštas: info@prodentum.lt
Tel.: +370 657 77747