Projektas “Navigacinės dantų implantacijos ir odontologinių procedūrų technologijos, paremtos papildančios realybės, hologramų ir CAD/CAM principais, sukūrimas ”

Projektas “Navigacinės dantų implantacijos ir odontologinių procedūrų technologijos, paremtos papildančios realybės, hologramų ir CAD/CAM principais, sukūrimas ”

Projekto tikslas:

Ištirti virtualios ir papildančios realybės bei hologramų panaudojimą odontologijoje, ir sukurti skaitmenines bei papildančios realybės technologijas, bei apjungti jas su egzistuojančiomis CAD/CAM ir 3D spausdinimo technologijomis.

Projekto santrauka:

Projekto metu bus kuriamos sudėtingos, daugiakomponentės odontologijai skirtos skaitmeninės technologijos, leisiančios planuoti ir valdyti gydymo procesą. Tokių technologijų apibrėžimas nėra lengvas ir vienareikšmiškas. Projekto metu planuojamos sukurti technologijos bus kompleksinės, apimančios:

Projekto metu, remiantis sukurtomis technologijomis, planuojama sukurti ir išvystyti kombinuotus produktus/paslaugas – įrodymais pagrįstus, išbandytus klinikinių tyrimų metu, inovatyvius gydymo būdus, skirtus odontologijai.

Sukurtų inovacijų komercializavimo kelių yra keli:

Projekto trukmė:

Projektas pradėtas įgyvendinti 2018 m. birželio 6 d., planuojama projektą užbaigti 2021 m. gegužės 31 d.

Projektas finansuotas

Europos regioninės plėtros fondo lėšomis (ES struktūrinės paramos lėšomis). Projektui skirta 337.458,17 EUR ES struktūrinės paramos lėšų, UAB „Prodentum“ klinika prisideda prie projekto įgyvendinimo 196.872,54 EUR. Bendras įgyvendinamo projekto tinkamų išlaidų biudžetas yra 534.330,71 EUR.

Laukiami projekto rezultatai ir nauda:

Laukiama projekto nauda – tai visų pirma padidėjęs paslaugų kokybė klinikos pacientams, klinikos darbo našumo padidėjimas, sėkmingas projekto metu sukurtų technologijų komercializavimas.

 

Daugiau informacijos:

UAB „Prodentum“ klinikos administratorė

El. paštas: info@prodentum.lt

Tel.: +370 657 77747