UAB „Prodentum“ įgyvendina projektą „E-komercijos modelio diegimas UAB „Prodentum“

UAB „Prodentum“ įgyvendina projektą „E-komercijos modelio diegimas UAB „Prodentum“

Projekto pavadinimas „E-komercijos modelio diegimas UAB „Prodentum““, projekto Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0253.

Projekto tikslas:

– sukurti ir įdiegti įmonėje e-komercijos sistemą. 

Siekiant projekto tikslo, bus įgyvendintas projekto uždavinys:

–  Sukurti ir įdiegti klientų savitarnos modulius bei integruoti juos su įmonės apskaitos sistema.

Projektas įgyvendinamas:

– nuo 2022 m. vasario 9 d. iki 2023 m. vasario 8 d.

Projektas įgyvendinamas:

– pagal priemonę 13.1.1-LVPA-K-860 E. komercijos modelis COVID-19.

Finansavimas:

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Bendras projekto biudžetas yra 30383,1 EUR, gautas ES finansavimas yra 22787,33 EUR, UAB „Prodentum“ projektui įgyvendinti investuoja 7595,77 EUR savo lėšų.

Daugiau informacijos apie projektą bei įmonės veiklą gali suteikti:

direktoriaus pavaduotoja Lina Dirmienė.

Kontaktai: tel.: +370 655 15544,

el. paštas: administracija@prodentum.lt,

Kalvarijų g.128A-2, Vilnius.