UAB „Prodentum“ sėkmingai baigė įgyvendinti projektą „Inovatyvių odontologijos koncepcijų „skaitmeninis pacientas“ ir „protingos medžiagos“ tyrimai, praktinis klinikinis pritaikymas ir produktų sukūrimas

UAB „Prodentum“ sėkmingai baigė įgyvendinti projektą „Inovatyvių odontologijos koncepcijų „skaitmeninis pacientas“ ir „protingos medžiagos“ tyrimai, praktinis klinikinis pritaikymas ir produktų sukūrimas

Projekto pavadinimas „Inovatyvių odontologijos koncepcijų „skaitmeninis pacientas“ ir „protingos medžiagos“ tyrimai, praktinis klinikinis pritaikymas ir produktų sukūrimas“, projekto Nr. J05-LVPA-K-01-0055.

Projekto tikslas:

Padidinti įmonės inovacinį potencialą.

Projekto uždaviniai:
Projekto trukmė:

Projektas įgyvendintas nuo 2017 m. kovo 10 d. , projektas pabaigtas 2020 m. lapkričio 9 d.

Projektas įgyvendintas pagal priemonę „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“.

Projekto finansavimas:

Projektas finansuotas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Bendras projekto biudžetas yra 725566,29 EUR, gautas ES finansavimas yra 273180,52 EUR, UAB „Projektui“ projektui įgyvendinti planavo investuoti 452385,77 EUR savo lėšų.

Projektas sėkmingai įgyvendintas, projekto metu sukurtos inovatyvios skaitmeninės odontologijos technologijos, sukurti 6 produktų prototipai.

Daugiau informacijos apie projektą bei įmonės veiklą gali suteikti:

direktoriaus pavaduotoja Lina Dirmienė.

Kontaktai: tel.: +370 655 15544,

el. paštas: administracija@prodentum.lt,

Kalvarijų g.128A-2, Vilnius.